Snoezelen is ontspannen in een ruimte waarin voorwerpen, beelden, kleuren, geuren en geluiden de zintuigen aangenaam prikkelen. Het biedt een mogelijkheid om via aangename zintuiglijke prikkels contact te maken met de belevingswereld van de bewoners. Dit heeft een positief effect op hun stemming en gedrag waardoor het bijdraagt aan de kwaliteit van hun leven.
Omdat snoezelen op verplaatsing steeds moeilijker wordt ( ouderwordende bewoners, minder mobiel, financieel) willen zij een van hun lokalen inrichten als snoezellokaal.
Door een gift van Cera kunnen zij een deel van dit project realiseren waarvoor dank van de directie voor deze ondersteuning.