Zondag organiseerde de vzw Gastvrij Diepenbeek in zaal “De Steenberg” het jaarlijks feest voor vluchtelingen en asielzoekers in België die een band hebben met Diepenbeek, maar ook voor Belgen die willen kennismaken. ‘Gastvrij Diepenbeek’ is een groep mensen uit Diepenbeek die vluchtelingen willen helpen zodat ze zich vlug thuis voelen in onze gemeente. Vaak zitten vluchtelingen met veel vragen, twijfel en angst.. Zo wordt het integreren een stukje makkelijker. Naast de vele randanimatie en het heerlijke eten uit diverse werelddelen werden in het kader van deze samenkomst ook de fietsdiploma’s uitgereikt. “Deze fietslessen voor vrouwen uit Syrië; Irak (Bagdad), Eritrea/Libië, Brazilië (niet op foto) werd georganiseerd door ‘pleK voor elk Kind’ i.s.m. fietsatelier VEDO, ook wordt ervoor gezorgd dat deze vrouwen aan een betaalbare fiets geraken, die ook volledig in orde is. Binnenkort organiseren we ook nog verkeerslessen voor deze doelgroep. De reden om fietslessen voor vrouwen te organiseren is omdat dit rechtstreeks bijdraagt tot de participatiekansen van hun kinderen. Als je als gezin immers kan fietsen dan geraak je ook ergens. Zowel bij SPW De Kei als bij het gemeentelijk aanbod (Grabbelpas en sportkampen) was er dit jaar al een gevoelige stijging van het bereik van kinderen met migratieachtergrond. Volgend jaar zou dit in principe nog moeten stijgen omdat de gezinnen mobieler geworden zijn dankzij de fietslessen.” Aldus Jos Meers voorzitter ‘pleK voor elk Kind’.