Naar jaarlijkse gewoonte houdt de politie bij de start van het schooljaar fietscontroles aan de scholen in Diepenbeek. Vandaag was het de beurt aan de vrije basisschool Rooierheide waar twee wijkinspecteurs langskwamen om te controleren of de fietsen voldoen aan de
wettelijke voorschriften. De wijkinspecteurs overhandigen hierbij aan elk kind een controlekaart
waarop alle wettelijk verplichte fietsonderdelen staan aangeduid. Als een fiets niet in orde is, wordt
dit aangeduid op de controlekaart zodat de ouders de nodige maatregelen kunnen nemen. De meeste kinderfietsen bleken op enkele kleine mankementen na in orde. Ook de fiets van meester Rudi van het eerste leerjaar bleek in orde waarvoor een applaus van zijn leerlingen.