Vrijdagavond gaven Guido Creemers en Roland Dreesen voor een talrijk en nieuwsgierig publiek een duiding bij de interessante verhalen over de mysterieuze stenencirkels in Diepenbeek.
In tal van geschiedkundige boeken en in heel wat overzichtswerken staat Diepenbeek sinds het einde van de 19de eeuw vermeld als een belangrijke, zo niet de belangrijkste plaats in Vlaanderen waar tijdens de steentijd verschillende megalithische heiligdommen opgericht werden. Voor Guido, archeoloog-conservator bij het Gallo-Romeins Museum Tongeren, is Diepenbeek een interessant voorbeeld van historische beeldvorming, waarbij feit en fictie niet altijd gemakkelijk te onderscheiden zijn. Maar voor Roland, geoloog bij de Belgische Geologische Dienst, is het een interessant en al bij al toch uniek geologisch fenomeen. Door de heemkundige kring zijn er in het verleden op verschillende plaatsen opgravingen gedaan o.a Alverberg, Tomveld en Kruisveld. Maar ook door de landbouwers werden er op de akkers menig ton stenen bovengehaald waarvan er bij de bewoners in de omgeving exemplaren prijken in de voortuintjes. Edgard Gaens die aanwezig en ooit deel nam aan opgravingen als graafmachinist kon hierover getuigen. De avond werd afgesloten door Yvonne Dewarier met een verhaaltje over de Alvermennekes en het overhandigen van een Alvermenneke door schepen Miet Nelissen aan de heren Guido Creemers en Roland Dreesen.
Deze lezing was een organisatie van de Heemkundige Kring Diepenbeek en de Openbare Bibliotheek Diepenbeek.