Een uitzonderlijk huwelijksgebeuren mag je het zeker wel noemen: “Drie dochters van wijlen Alfons Heleven en Fina Houbrigs huwden binnen een tijdspanne van precies één jaar. Zij mochten onlangs allemaal hun gouden bruiloft vieren: Annie Heleven +Jos Blokken 18/07/1969, Angèle Heleven +Manfred Heinrichs 19/12/1969 en Irène Heleven +Jozef Deak 17/07/1970. In 1998 vierden ook hun ouders reeds hun 50-jarig huwelijk.”
Met dank aan Jos Blokken