Bij de aanvang van de eerste schooldag in school Paleis verscheen er plots een duister figuur op de speelplaats gekleed in een rode mantel en voorzien van een staf en fles. Wij laten hem even aan het woord: “Ja, misschien moet ik mij eerst even voorstellen, ik ben een magiër, maar wat kom ik hier wél doen? Eigenlijk heeft directeur Giedo mij hier uitgenodigd. Vorig jaar hadden jullie een Wensenboom en mochten je dingen wensen en de directeur en de juffrouwen en de meesters die moesten er dan maar voor zorgen dat dat in orde kwam! Maar dit jaar … gaan we de rollen omkeren! De school nodigt jullie uit om zelf ideeën te sprokkelen en uit te voeren. Hierbij overhandig ik aan meester Giedo een magische fles vol met ideeën over het nieuwe project ‘Grijp de kansen’. En het draait altijd om tegenstellingen: rijk & arm, slim & dom, proper & vuil, samen & alleen … meesters en juffrouwen zullen jullie uitnodigen om over die tegenstellingen na te denken, en om ideeën te vinden om ze ongedaan te maken… Als we de verschillen in onze wereld beter leren kennen, kunnen we ze ook beter aanpakken. wordt dit Paleis nog een mooier Paleis en de wereld een mooiere wereld. En zo maken we er een écht magisch jaar van!” “En om dat jaar goed in te zetten, komt er straks een collega van mij langs in jullie lessen: een magiër van de 21ste eeuw. Die zal jullie nog wat kunstjes tonen!” Namiddag stond er nog een rondrit met een dubbeldekbus voor de leerlingen van het eerste leerjaar in gezelschap van clown Ludo op het programma.