In de Lindestraat prijkte aan een oude eik een boomkapelletje met het beeld van Onze- Lieve -Vrouw van Lourdes. Dit houten huisje bracht Pierre Vanspauwen mee uit de tuin van zijn grootouders toen het huis afgebroken werd en ingezegend was door Pastoor Rik Ramakers. In Februari 2020 werd door een hevige storm het kleine gebedshuisje van de boom geblazen en werd het onherstelbaar maar het Mariabeeldje bleef ongeschonden.
Maar Jozefine Cornelis 94 jaar uit de Lindestraat, een lieve vrouw met steeds de glimlach op het gelaat en haar hele leven lang een trouwe Maria aanbidster miste haar kapelletje telkens ze er voorbij kwam. Maar het coronavirus dat de ganse wereld in zijn greep kreeg bracht Finneke op het idee om een nieuw boomkapelletje te maken. Haar schoonzoon Armand Bortels kon dit niet weigeren en ging onmiddellijk aan de slag. Finneke liet er een beeldje “Moeder en kind” inzetten en zei het kapelletje toe te wijden aan : “Onze Lieve Vrouwke die wij smeken om gespaard te blijven van Corona ”. Op de zijkant pronkt het plaatje met ”in opdracht van Jozefine Cornelis juni 2020 “ .

Inzegening kapelletje Lindestraat

Na onze ontmoeting met Finneke vorige week bij de voorstelling van haar nieuw kapelletje werd er gedacht aan een inzegening van het kapelletje. Pastoor Ludo Vaes en Diaken Jos Holsteens werden bereid gevonden om deze taak op zich te nemen.

Op vraag van Finneke en in aanwezigheid van haar kinderen, kleinkinderen en een paar buurtbewoners werd op woensdag 19 augustus 2020 het kapelletje in de Lindestraat tijdens een kleine plechtigheid ingezegend door Pastoor Ludo Vaes en Diaken Jos Holsteens die in coronastijl er een heel mooie viering van maakten. Zielsgelukkig keerde Finneke samen met haar kinderen huiswaarts waar ze samen genoten van een lekker stukje taart en een heerlijk tasje koffie. Als aandenken werd pastoor Ludo Vaes het boek “Diepenbeek en zijn kapellen” door de auteur Yvonne Dewarier aangeboden.