Woensdag kwamen de leden van het buurtinformatienetwerk ( BIN) in het gehucht ´t Crijt na een jaar werking in zaal Terlogt samen om de resultaten te bespreken. Als sprekers kwamen de initiatiefnemer en mentor Maurice Habex met een woordje uitleg over werking voor de nieuw aangesloten leden waarna burgemeester Patrick Hermans als lid van de politieraad LRH enig uitleg gaf over de cijfers en als slot de hr Thomsin Johan van politie LRH om een antwoord te geven op vragen van de leden. Een besluit staat vast , de cijfers tonen het aan, de inbraakpogingen zijn fors gedaald. Heeft het BIN gewerkt of is het toeval, de toekomst zal het uitwijzen.