Op 16 juni dankte de gemeenschap Diepenbeek de zusters Ursulinen voor hun vele jaren inzet in het onderwijs en het gemeenschapsleven met een eucharistieviering in de Sint-Servaaskerk. Met meer dan 400 waren ze: familie, kloostergenoten, oud leerlingen, onderwijzers en sympathisanten hielden eraan om samen dank U te zeggen. In zijn homilie vergeleek pastoor Rik Ramakers het werk van de zusters met een klein mosterdzaadje. “Jullie zijn de kleine weg gegaan, vandaag danken wij vanuit onze gemeenschap van Diepenbeek God, die groeikracht heeft gegeven aan de inzet van elke zuster, vanaf het begin in 1853 tot op heden.”
Aansluitend op de eucharistieviering en de woorden van dank van Deken Ali Cornelissis, werden de zusters verwelkomd op een ontmoetingsmoment in GC De Plak. Dorpsverteller Armand Mesotten opende de feestelijke bijeenkomst met enkele treffende herinneringen.
Jos Leroi, schepen van eredienst, dankte de zusters voor wat zij gedurende 165 jaar in en voor Diepenbeek betekenden. Namens het gemeentebestuur mochten de vier zusters een korf met lekkernijen en een Alvermenneke in ontvangst nemen.
Willy Croes sprak woorden van dank uit namens de kerkfabriek, de federatieraad en het Interparochiaal Schoolbestuur. Collega’s van de federatieraad en het schoolbestuur zetten de zusters Delphine, Renilde, Christa, Simonne en zuster Kristien vervolgens in de bloemen .
Zuster overste Kristien Vanderfeesten, dankte de gemeenschap Diepenbeek voor de fijne samenwerking die de zusters Ursulinen gedurende zoveel jaren mochten ervaren.
“Wij wensen jullie in jullie nieuwe thuis in Herk-de-Stad en Rooierheide Gods vrede en alle goeds,” aldus pastoor Rik.