In natuurgebied de Dauteweyers in Diepenbeek zullen er enkele dringende ingrepen worden uitgevoerd die noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat de bedreigde boomkikkers zich er dit voorjaar nog op verschillende vijvers kunnen voortplanten.

Deze ingrepen zijn dringend nodig: met de lente in aantocht zoeken boomkikkers immers een geschikte plek om hun eitjes af te zetten. Maar zelfs hierna blijft de situatie in de Dauteweyers precair: er is momenteel maar één geschikte voortplantingsvijver die voldoet aan de strenge eisen van de boomkikker. Vijvers moeten namelijk voorzien zijn van schuine oevers en omzoomd zijn met bramenkoepels.
Op langere termijn is het doel om het oude wijerssysteem (waaraan het gebied z’n naam dankt) te herstellen. Meer geschikte voortplantingspoelen vormen de beste garantie op een robuuste populatie.

Terug van weggeweest
Het gaat terug iets beter met onze boomkikker. In het begin van de eeuwwisseling stond hij op het punt om voorgoed te verdwijnen uit Vlaanderen. Door gerichte inspanningen doet de soort het – vooral in Limburg – intussen wat beter.
De boomkikker is een mascotte voor het natuurherstel in de Dauteweyers, maar het is zeker niet de enige soort die zal profiteren van een hersteld vijversysteem. Onder andere de kamsalamander, ijsvogel, zeldzame libellen, watervogels en zeldzame oeverplanten zullen meer kansen krijgen.
Jaarlijks inventariseren vrijwilligers van Natuurpunt Diepenbeek zowel het aantal roepende mannetjes in het voorjaar als het aantal boomkikkerlarven. Op die manier kunnen we de boomkikkers van de Dauteweyers op de voet opvolgen.

Over Natuurpunt Diepenbeek
In Diepenbeek steken meer dan 50 Natuurpunt-vrijwilligers maandelijks de handen uit de mouwen om planten en dieren in stand te houden en meer kansen te bieden. De natuur is bij hen in goede handen. Alle buurtbewoners die mee willen helpen met die missie, of die mee willen nadenken over hoe we dat kunnen doen, zijn zeker welkom.

Contact: Richard Vuurstaek, Natuurpunt Diepenbeek – 0487/60 02 56