Zondag organiseerde Chiro Ludi met zijn leden een Driekoningenstoet in de omgeving van hun lokalen in Lutselus. Ondanks het winterweer daagden er toch een aantal kinderen met allerlei attributen uitgedost als koning op om samen met de leiding al zingend van deur tot deur mee te stappen. In hun collectebus konden de bewoners een bijdrage storten voor de vzw ORPER. De vereniging vzw Orper Diepenbeek ondersteunt ORPER die straatkinderen van Kinshasa opvangt. Duizenden kinderen dwalen dag in dag uit rond in de straten van de miljoenenstad Kinshasa. Ze leven in mensonwaardige omstandigheden . De begeleiders van ORPER geven de kinderen een dak boven hun hoofd, voedzame maaltijden en structuur. De kinderen in de opvangcentra kunnen bovendien naar school en jaarlijks helpt ORPER zo’n drieduizend kinderen.