Tijdens hun werkbezoek aan het project ORPER in Kinshasa maakt de delegatie van de gemeente kennis met de plaatselijke bevolking. Het bezoek aan open en gesloten huizen voor jongens en meisjes, ‘s avonds meerijden met het centre mobile op zoek naar straatkinderen, leert hen de noden van de plaatselijke bevolking kennen.
“Vandaag was de officiële inhuldiging van de boerderij in Kinshasa. Na enkele km rallyrijden op zoek naar ‘de juiste gaten’ en proberen ‘de slechte gaten’ te vermijden, bevonden we ons in een echte oase, of ‘le ciel’, zoals Père Alpha zijn boerderij noemt. We kregen eerst een rondleiding op de boerderij. De boerderij bestaat uit twee delen. Op het hoge gedeelte liggen een slaapzaal, het sanitair en een dispensarium. Men werkt hier ook aan de aanleg van een voetbalterrein.
Lager liggen de velden met de varkensstallen, de kippenren, de visvijvers en de huisjes voor het personeel. Een groot deel hiervan werd gerealiseerd met de steun van de gemeente Diepenbeek.
Na de rondleiding volgde de officiële inhuldiging van de boerderij. Hierbij drukte Père Alpha zijn welgemeende dank uit voor de steun van Diepenbeek aan de boerderij.” Op de foto´s herkennen we schepen Karen Alders en Jos Leroi, ambtenaar Leen Frenssen en Anny Steegmans.
Bron: tekst en foto´s Gemeente Diepenbeek