Als voorbereiding op de maansverduistering van vrijdag werd er in de Methodeschool De Loep door alle leerlingen de voorbije week heel wat afgeknutseld voor het zelf klaarmaken van de eclipsbrilletjes zodat er vrijdag dan ook samen naar de zonsverduistering kon worden gekeken. Voor de kleintjes was het heel moeilijk te begrijpen dat ze niet gewoon de maan zagen.