De Sint-Hubertuskapel in het Keizel en “Het Lieveheerke”  op de hoek van Keizel en Kalverstraat worden gerestaureerd door de Heemkundige Kring
Op maandag 15 augustus 2016 om 12 uur worden de gerestaureerde kapelletjes plechtig ingezegend door Eerwaarde Heer Pastoor Rik Ramakers. De plechtigheid word opgeluisterd door de“Koninklijke Harmonie de Stroobanders”.
Nadien begeven we ons naar het” Fruitbedrijf van de familie Geerdens”om nog even na te praten met een drankje dat wordt aangeboden door de ”Heemkundige Kring”.
Iedereen welkom dus op maandag 15 augustus 2016 om 12 uur
aan de Sint-Hubertuskapel in het Keizel.
Nog dit: het is al het 15de jaar op rij dat de Kring een kapelletje
restaureert en laat inzegenen. Bravo daarvoor!