UHasselt bestaat in 2018 maar liefst 45 jaar en dat willen ze samen met studenten en personeel vieren. Ter ere van deze speciale gelegenheid zijn er heel wat events, happenings en activiteiten gepland. Het startschot van deze festiviteiten werd op maandag 28 mei gegeven, want da’s in feite de échte verjaardagsdatum van de instelling. Bij een verjaardag hoort natuurlijk taart (zeker in Limburg) die door de rector en beheerder werd aangesneden, zij trakteerden namelijk ook nog op een heleboel ijsjes.
De UHasselt (tot in 2005 het LUC, of in de volksmond: ‘Diepenbeek’) is er niet zonder slag of stoot gekomen. Er is zelfs heftig voor betoogd. Op 18 oktober 1969 trokken 15.000 Limburgers door de straten van Hasselt. Met spandoeken (Universiteit van alle standen, Ook voor onze jeugd gelijke kansen, Mijnen gesloten, universiteit open) waren hun eisen. Als de mensheid erin slaagt om een man op de maan te zetten, dan vast ook een universiteit in Limburg – dat was zo’n beetje het gevoel…
Danielle Grouwels, student nummer 001
Danielle Grouwels was de alleréérste die zich in 1973 inschreef aan de UHasselt.
Haar vader was destijds eerste schepen van Diepenbeek en provincieraadslid, ook haar moeder was politiek actief op lokaal en provinciaal niveau. Zij hadden hard gestreden voor een universiteit voor Limburg en maakten er een erezaak van dat zij de eerste zou zijn.
Het hele verhaal van de UHasselt vindt u op www.uhasselt.be/uhasselt.net?id=53860