Wat is een vereniging zonder de steun van talloze vrijwilligers? Ook door de cultuurraad, sportraad, seniorenraad, jeugdraad…. wordt meermaals beroep gedaan op vrijwilligers van verenigingen voor het helpen organiseren van activiteiten.” Dankzij de belangloze inzet van vele vrijwilligers maakt het ons nog mogelijk dat in een tijd van besparingen activiteiten kunnen worden georganiseerd op een zo gunstig mogelijke manier, waarvoor onze dank. Ook is het bestuur er in geslaagd om het subsidiebudget voor verenigingen aangesloten bij de cultuurraad te verhogen.” tot zover schepen van cultuur Miet Nelissen. Voorzitter van de cultuurraad Yvan Blokken en Lieve Missotten werden een kleine attentie aangeboden. Om deze vrijwilligers te bedanken organiseerde de cultuurraad zondag een’ Dag van de Vrijwilliger’ in zaal Terlogt. Afgevaardigden van verenigingen aangesloten bij de cultuurraad werden in de watten gelegd door de raadsleden. Zij konden genieten van workshops, kappelekesfietstocht, wandeltocht, Yoga, goochelaar, film, Diepenbeekse verhalen door Giedo Wysmans en Gilberte Surinx, ‘Diepenbeek zingt’ met begeleiding van het trio Jos Wolfs, Hugo Leroux en Ivan Vesters en als afsluiter het optreden van Bas Birker stand-up comedy.

https://Fotoalbum Dag van de vrijwilliger