Donderdagavond stelde Kunstenaaar en Ceo van Jaga Jan Kriekels zijn kunstwerk Jonas en bijhorende expo ‘The Deep Sea Marine’ op de terreinen van ´t Driessent aan het publiek voor. Zoals Jan beloofde zou hij de badeendjes die de badeendjesrace ‘Een Hart voor Limburg’ hebben uitgezwommen herwerken in een kunstwerk. Circa 40.000 eendjes werden in het kunstwerk verwerkt dat volgens de kunstenaar is gebaseerd op het verhaal van Jonas die de wereld ontvluchtte in zee sprong en in de buik van een walvis belandde. “ Met het kunstwerk “Jonas” en de expo willen we elke bezoeker van het Vijverkafee confronteren en sensibiliseren met het probleem van de grote plastic afvalbelt 50x groter dan België die op onze oceanen ronddobbert.” zegt Bart Claes van ´t Driessent. ‘ De mensheid heeft de zeeën ziek gemaakt, samen moeten we het tij keren.’ Tot zover Poseidon, de god die heerst over de zee. Het kunstwerk blijft gratis toegankelijk tot einde augustus.