Zondag organiseerde Chiro Ludi met de jongeren een Driekoningenstoet in de omgeving van de lokalen in Lutselus. Ondanks het gure weer daagden toch een aantal kinderen op om uitgedost als Caspar, Melchior en Balthasar samen met de leiding al zingend van deur tot deur mee te stappen. In hun collectebus konden de bewoners een bijdrage doneren voor de vzw Ambulance Wens België. De vzw Ambulance Wens België tracht niet mobiele zwaar zieke mensen hun laatste wens te verwezenlijken.