Wie ooit tussen 1991 en 1999 in café Borly eens een pint is gaan drinken kent zeker Jos Wolfs de uitbater van café Borly. Al gauw werd zijn bijnaam “Jos van de Borly”.
Regelmatig werden er activiteiten ingericht zoals de highlandgames, touwtrekken, wielerkoersen, zaalvoetbal, voetbal, motoren, karten enz.. Een en ander werd georganiseerd door Jos bijgestaan door enige klanten. Hieruit ontstond een soort vriendenkring die, nadat Jos gestopt was, nog een tijdje bleef bestaan. Het geld in de pot is opgesoupeerd aan 4 borlyreünies.
Dit jaar werd door Eusebio een nieuwe reünie georganiseerd op ’t Vijverkafee. De opkomst was wel wat minder, toch werd de sfeer van de Borly van destijds nog eens beleefd en werden de herinneringen nog eens opgehaald.