Ondanks de felle regenbuien zaterdagmorgen kon de inzegening van het gerestaureerd buurtkapelletje op de Sint Janswijk, hoek Meidoornlaan en Kerklaan, toch genieten van een enig droogte moment, misschien het mirakel van 15 augustus. Voor het veertiende jaar op rij koos de Heemkundige Kring voor het kapelletje op de Sint Janswijk, op de hoek van de Meidoornlaan en Kerklaan. Deze buurtkapel werd gebouwd in 1962 en werd toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Ook het Kindje Jezus van Praag wordt er vereerd. Tot in 2010 kwam de jaarlijkse Sacramentsprocessie om de twee jaar hier voorbij en had hier een rustpunt. Armand Mesotten , ondervoorzitter van de Heemkundige Kring, heette iedereen van harte welkom en pleitte voor het behoud van de oude tradities. Yvonne Dewarier bezielster van de Diepenbeekse kapellen gaf een historisch overzicht van de kapel, waarna E.H Habex Willy de zegening voltrok. De plechtigheid word opgeluisterd door de “Koninklijke Harmonie de Stroobanders” onder leiding van Herman Vanspauwen. Na deze korte plechtigheid werden de aanwezigen uitgenodigd om samen met de leden van de Heemkundige Kring het glas te heffen op deze heuglijke gebeurtenis in het “ Literair Café” Servaasplein.