Dit jaar werd op 15 augustus dankzij de inspanningen van de werkgroep kapellen van de Heemkundige Kring voor het 17 de jaar op rij het 20ste kapelletje ingezegend. Dit keer is er gekozen voor het klein bakstenen kapelletje op de hoek van de Oude Baan met de Keistraat. De plechtigheid werd met grote belangstelling geopend door de Koninklijke Harmonie de Stroobanders, een verwelkoming door de voorzitter van de Heemkundige kring Arie Vermin en een terugblik op de geschiedenis door Yvonne Dewarier waarna het kapelletje plechtig werd ingezegend door Pastoor Rik Ramakers. Als slot waren er nog woorden van dank door diaken Jos Holsteens voor mevr. Paula Jacobs die reeds vele jaren het onderhoud van de kapel op zich neemt en alle medewerkers van de Heemkundige Kring. Met de samenzang van het lied “ Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen werd de viering afgesloten. In zaal De Kei werd een drankje aangeboden door de Heemkundige Kring met dank aan de fam.Willems. Mevr Paula Jacobs werd hier nog door enkele buren met een boeket bedankt voor haar inzet.