Net zoals in de rest van Limburg is het aantal woninginbraken in de politiezone HAZODI de laatste maanden opnieuw gestegen. De gemeente Diepenbeek gaat daarom werk maken van de oprichting van zogenaamde Buurtinformatienetwerken (BIN). In een BIN gaan buurtbewoners en politie samenwerken en elkaar informeren om inbrekers te snel af te zijn. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel. De eerste BIN zal opgericht worden op ´t Crijt en zal de eerste BIN zijn in de politiezone HAZODI.
Niet toevallig ´t Crijt, want uit een analyse van de cijfers van de woninginbraken bleek dat deze buurt te maken heeft met het hoogste inbraakcijfer in Diepenbeek. Dat is wellicht een gevolg van het feit dat inbrekers er heel makkelijk vanonder kunnen muizen richting N76 en E313.
In de maand mei zal er een informatieavond worden gegeven rond dit Buurtinformatienetwerk dat zal doorgaan in zaal Terlogt. Daar zijn trouwens niet alleen bewoners van ´t Crijt welkom, maar iedereen uit Diepenbeek die interesse heeft, want de BIN’s kunnen ook perfect in de andere wijken en buurten worden opgericht mits voldoende belangstelling.