Dinsdag werden de gouden huwelijksjubilarissen Eugeen Vanheusden en Thea Janssens, René Machiels en Jeannine Voets, en ook de ouders van de burgemeester Romain Hermans en Maria Dehasque uitgenodigd op het gemeentehuis waar ze werden ontvangen door het schepencollege en burgemeester Patrick Hermans. Schepen van bevolking Karen Alders had de eer om de aankoopbon en de bloemen te overhandigen aan twee echtparen. Burgemeester Hermans had de eer om zijn eigen ouders te bedienen met de bloemen en …. kussen. Proficiat!