Tijdens de maansverduistering van voorbije nacht gebeurde er op een tot nu toe onbekende locatie ( onze informant hij/zij wilde de locatie niet prijs geven) in Diepenbeek en heel bizar voorval. In het schijnsel van de maan, die langzaam meer gloed kreeg, kon onze anonieme bron een soort van vreemd wezen waarnemen, waarschijnlijk een Alverman. Alvermannen zijn wezens die zich onder de grond bewegen en zich zelden of nooit tonen aan mensen. Volgens overlevering zouden ze hulpvaardig en vriendelijk zijn. Dat in Diepenbeek nog dergelijke Alvermannen zouden wonen is een mysterie. Onze gemeente staat echter bekend als Alvermanvriendelijk. Destijds zouden in de Alverberg Alvermannen zich opgehouden hebben. De voorliefde voor Alvermannen werd ook reeds bewezen door de Heemkundige kring: hun tijdschrift is genoemd naar deze ‘goedaardige’ wezens en in het centrum hebben ze een beeld gekregen. Onze bron bezorgde ons deze bizarre foto waar duidelijk een vreemde figuur is waar te nemen. Deze vreemde historie krijgt zeker een vervolg.
Dit kon een aprilgrap zijn geweest, maar is het zeker niet.