Jaarlijks organiseert de provincie Limburg een provinciale Autoluwe Schooldag. Op deze dag laten de ouders en leerkrachten hun auto zoveel mogelijk aan de kant en moedigen we hen aan om met een duurzaam alternatief naar school te komen. De provinciale Autoluwe Schooldag staat in het teken van het STOP-principe: Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer en Privé Vervoer. De “P” laten we zoveel mogelijk geparkeerd staan. Tenminste 1 dag zorgt dit initiatief voor een aangename en veilige schoolomgeving zonder druk autoverkeer. Aan de vrije basisschool Rooierheide was de schoolomgeving autovrij en kwamen kinderen samen met ouders per fiets of te voet, in de Kloosterstraat konden de kinderen van de gemeenteschool met stoepkrijt de autovrije straat gebruiken voor één groot kunstwerk.