“In Ter Rooierheide hechten we heel veel waarde aan een gevarieerd en aangepast animatieprogramma. Dit draagt bij tot de kwaliteit van leven van de ouderen in onze woonzorgcampus. Onze activiteiten staan niet centraal, maar wel de bewoners. We trachten een positief contact te leggen en de mensen zo goed mogelijk te leren kennen. Een aantal voorbeelden van activiteiten zijn: Kienen, zitturnen, Quiz, hoger-lager, sjoelbakken, crea, bloemschikken, bezoek van de kinderen, toneel, uitstap, wandelingen, eucharistieviering, bak-kookclubs, maandelijks feest van de jarigen met muziekoptreden, modeshows en kledingverkoop, seizoenactiviteiten, zoals de kerstmarkt…. Onze woonzorgcampus is geen eiland, hier willen wij ook mee over waken en initiatieven in nemen. Zo is er al de samenwerking met de school VB Rooierheide, de bibliotheek, de pastorale samenwerking met de parochie en de samenwerking met verschillende externe instanties als muzikanten, het theater, … We willen zorgen voor een aangenaam en prettig klimaat in dit grote huis door mooie decoraties, bloemen, muziek, waar de mensen graag hun tijd willen doorbrengen en waar ontmoetingen gecreëerd worden.
Om dit alles in goede banen te leiden trachten we nog een mooie vrijwilligerswerking uit te bouwen hier in ter Rooierheide. Hier hechten we een hele grote waarde aan, want het is dankzij deze mensen dat we nog een betere kwaliteit van leven kunnen bieden aan onze bewoners! “ Aldus Cindy Lambrighs Coördinator animatieteam. Interesse? 011/496000
cindy.lambrighs@campusterrooierheide.be