Naar aanleiding van het 45 jaar bestaan van de Provinciale School Diepenbeek publiceren we een terugblik over het ontstaan van de school met foto´s uit de oude doos. Om dit te vieren organiseert de school op vrijdag 13 februari 2015 om 19.00 u een terugkomdag voor oud-leerlingen samen met het High 45 festival op vrijdag 22 mei 2015
Deel 1
Op 14 januari 1969 besloot de Provincieraad van Limburg een Provinciale School op te richten in Diepenbeek. Op 28 april 1969 werd dit bij Koninklijk Besluit goedgekeurd.
Samen met de eerste leraren bereidde eredirecteur, de heer Jaak Nonneman, het schooljaar voor, en op 1 september begonnen 83 jongens hun eerste dag in de voormalige gebouwen van de Gemeenteschool aan “De fontein”.
Een jaar later werd in enkele Vlaamse secundaire scholen het Vernieuwd Secundair Onderwijs ingevoerd. Ook in Diepenbeek was dit het geval. Meteen was het startschot voor een snel groeiproces gegeven. De ex-gebouwen van de Gemeenteschool werden met een aantal prefab-lokalen uitgebreid en meer dan 6 hectaren beemden werden langs de Demer aangekocht om de school definitief uit te bouwen. Dit laatste verwonderde menig Diepenbekenaar die met weemoed terugdacht aan de tijd dat hij (of zij) de schaatsen aanbond op deze ‘natste’ plek van het dorp. Hoe dan ook, even later verschenen er aan de Demer de eerste kleine, zij het gezellige, prefablokalen.
September 1974: de eerste meisjes beginnen er aan het nieuwe schooljaar. Nog geen 10 jaar later zullen ze al met meer dan 130 zijn.
De inplanting van de definitieve gebouwen aan de Demer begon vanaf 17 maart 1975. Gouverneur Roppe legde toen de eerste steen van een complex waarin voorlopig een gedeelte van de technische en beroepsafdelingen, de administratie en de directie een onderkomen vonden.
De vlugge uitbreiding van enerzijds het leerlingenaantal en anderzijds de diverse studierichtingen leidde tot de invoering van algemeen vormend onderwijs, zodat naast een technische en beroepsafdeling ook een humaniora als derde zuil in de school ontstond. De Provinciale Secundaire School was een feit!
Deel 2
In mei 1981 loste Gouverneur Vandermeulen de eerste balk van fase 2, de verdere uitbouw van de school. De start van deze bouwwerken werd als een ware ‘verlossing’ beschouwd. Immers, het voortdurend fors stijgen van schoolbevolking en personeel had ervoor gezorgd dat de behuizing enigszins eng begon te worden. De 83 leerlingen van 1969 waren er inmiddels bijna 500 geworden.
In september 1981 werd de school gesplitst in de Provinciale Middenschool, eerste graad, en de Provinciale Secundaire School, tweede en derde graad.
In 1983 zouden de gebouwen van fase 2, met kantoren voor directie en administratie, leraarskamer, labo’s, vaklokalen, een PV-hal en uiteraard ook leslokalen, in gebruik genomen worden. Bij het 20 jarig bestaan van de school in 1989 gaf directeur Jaak Nonneman de fakkel over aan Mevr.Miet Danek.
Op 28 mei 1993 mocht Gedeputeerde J. Van Bree letterlijk zijn steen bijdragen tot de derde fase en bovendien de eerste pijler van de sporthal van de grond halen. Daarenboven startten ook de werken voor de definitieve parking.
Tijdens de eerste dagen van de zomervakantie van 1993 zorgde onze school zelfs voor beroering in het land, want het ochtendnieuws meldde dat er een hevige brand gewoed had. De schade bleef beperkt tot een tiental prefablokalen. Nu ging de Gedeputeerde volledig op het gaspedaal staan en werd het onmogelijk gewaande toch mogelijk: reeds in oktober ‘93 konden de leerlingen in 22 splinternieuwe lokalen les volgen.
Op 26 april 1997 legde gedeputeerde F. Brepoels de eerste steen van nog eens 6 nieuwe lokalen, die tijdens het schooljaar 1998-1999 door de studierichtingen verzorging en sociaal-technische in gebruik genomen werden.
In september 1997 werd de speelplaats achter de gebouwen van blok B opengesteld voor de leerlingen van de Middenschool, zodat sinds het schooljaar 1997-1998 de leerlingen van de Secundaire School een eigen speelplaats hebben.
De schoolbevolking is ondertussen aangegroeid tot 350 leerlingen in de Middenschool en meer dan 600 in de Secundaire School. Elke dag wandelen er nu dus meer dan 900 jeugdigen onze poorten binnen en zij worden bijgestaan door meer dan 100 personeelsleden. Zij zijn verdeeld over de onderwijsvormen ASO, BSO en TSO.