Sinds vele jaren waren de Limburgse mijnen een bron van economische groei in onze provincie en van inkomsten voor vele gezinnen dankzij het harde werk van onze mijnwerkers. Na de sluiting in 1992 van de laatste mijn ontstond het idee van een jaarlijkse mijnwerkersviering rond 4 december, het feest van Sint –Barbara patroonheilige van de mijnwerkers. Op vraag van Brigitte Holsteens, destijds afgevaardigde van de cultuurraad, werd door de KWB Rooierheide het peterschap voor de mijnwerkers aanvaard. Samen met Paula Dehasque werd in 1998 rond 4 december een eerste bescheiden mijnwerkersviering georganiseerd rond het beeldje aan de meisjesschool. Slechts 2 mijnwerkers in kledij, Désiré Jacobs en Jean Vandebosch waren aanwezig. De burgemeester sprak de mijnwerkers en sympathisanten een aanmoedigend woordje toe. Hier werd ook het eerste mijnwerkerslied gezongen, geschreven door Paula en begeleid op accordeon door broer Louis Dehasque. Een bloemenkrans werd neergelegd terwijl een trompettist van De Stroobanders ten Velde blies. Na de viering werd er in de parochiezaal krentenbrood, speculoos met koffie of een goede borrel aangeboden door de Cultuurraad, KWB en de mijnwerkers sympathisanten. Na de diefstal van het beeldje in 2013 had de viering plaats in de zaal en was het wachten tot 2016 voor de inhuldiging van een nieuw moderner kunstwerk dat werd ingehuldigd door schepen van cultuur Miet Nelissen, Paula Dehasque en kinderen van het lager onderwijs.
“En zo staan we hier vandaag voor de 20ste keer om de mijnwerkers te vieren. Mijn dank gaat uit naar de mijnwerkers zelf , KWB, gemeente Diepenbeek en aan de mijnwerkers sympathisanten. Aan Lutgarde voor het vele jaren bakken van de speculoos en buurvrouw Mia. Wij zullen doorgaan met deze mijnwerkersviering zolang er mijnwerkers zijn, wij mogen ze niet vergeten, ze hebben tenslotte Limburg groot gemaakt.” Tot zover Paula Dehasque , bezieler van deze viering.