Op woensdag 25 juni zwaaiden directie, leraren, ondersteunend personeel en een aantal genodigden, maar liefst 162 laatstejaars uit. Tijdens de plechtige proclamatie benadrukte directeur Boermans het belang van het maken van juiste keuzes en van alles ‘zo goed mogelijk proberen te doen’. De inrichtende macht was vertegenwoordigd door mevr. Kuppens. Hoogtepunten waren uiteraard de uitreiking van de diploma’s en getuigschriften. Ook zeker niet vergeten de receptie die het werk was van vele eigen handen! Voor de muzikale omlijsting zorgde huisgroep Order Out. De bijzondere prijs van directeur Boermans ging naar Eline Van Quathoven voor haar nooit aflatende sociale inzet, o.a. binnen de Damiaanactie waarvoor zij zelfs een aantal leprapatiënten bezocht in India. Het ga je allen goed! Je blijft steeds welkom aan de PSSD Green High!