De Buitenspeeldag is het hoogtepunt van een campagne die enerzijds kinderen en jongeren aanzet om buiten te sporten en te spelen in hun onmiddellijke woonomgeving, en anderzijds openbare besturen en ouders stimuleert om kinderen en jongeren buiten te laten spelen en sporten in die onmiddellijke woonomgeving. Dit hoogtepunt is een blijvende oproep om het buiten spelen en sporten aan te moedigen en op een positieve manier aandacht te vragen voor de specifieke noden van kinderen en jongeren in de publieke ruimte.
Door gebruik te maken van het terrein gelegen tussen de sporthal en de speeltuin werd er een enorme ruimte geschapen om het opstellen van allerhande toestellen. Ook door de aansluiting met de kleine en de grote speeltuin werd het aanbod ook aantrekkelijker voor de allerkleinsten.
http://www.isbvzw.be/nl/collections/592/buitenspeeldag-op-24-april-2019.html