Zaterdagavond vierden genodigden en kerkgangers naar aanleiding van de plechtige inzegening van het nieuwe ontmoetingscentrum “Servaashuis” een gezamenlijk eucharistie voorgegaan door vicaris-generaal Karel d’Huys , geassisteerd door de pastoors Guido Heene , Ignace Dewit en diaken Jos Holsteens in de St-Servaaskerk.
Na de viering werden allen uitgenodigd voor de plechtige inzegening van het nieuwe ontmoetingscentrum. Voorzitter van de kerkfabriek Arie Vermin heette allen welkom en schetste een korte historiek: De vroegere tweelingwoonst van de kapelaans van de Diepenbeekse Sint-Servaasparochie zijn door de leden van de kerkfabriek omgebouwd tot een vergader- en ontmoetingscentrum voor zowel de parochiale als de federatieve organisaties. Ook het parochie- en federatiesecretariaat zijn er gehuisvest. De gerenoveerde kapelanijen zijn sinds zaterdag 20 juni het ‘SERVAASHUIS’. Het Servaashuis is wellicht één van de mooiste gebouwen in het erfgoed van de gemeente Diepenbeek en zal zijn nut bewijzen door elke religieus geïnspireerde werking onderdak te bieden. Ook waren er dankwoorden voor architecten, aannemers, gemeentemandatarissen en vrijwillige medewerkers. Vervolgens sprak vicaris-generaal Karel d’ Huys het inwijdingsgebed uit en zegende hij de gedenkplaat en de lokalen. Met het glas in de hand gaven de bezoekers hun ogen de kost in het stijlvol gerenoveerde Servaashuis. Naast het oog voor de nieuwe lokalen was er ook aandacht voor de gelegenheidstentoonstelling met religieuze werken van kunstenaar Rik Verhelst. Ook het vernieuwde beeld van Sint-Servaas in de nis van de goed bewaarde voorgevel is een kunstwerk van Rik Verhelst.