Na acht voorstellingen met 1000 bezoekers sloot Toneelvereniging Klimop zaterdagavond dit toneelseizoen succesvol af . De positieve reacties van het publiek en de volle zalen bewijzen dat het stuk “Spionnen” in een regie van Bart Huygens mede door de sterk gespeelde personages zeker een succes was. Zoals de vorige jaren werden de programmaboekjes gratis bedeeld en was de vrijwillige bijdrage van de bezoekers voor een vereniging. Dit jaar werd Muzkito, de jeugdafdeling van de Stroobanders de gelukkige. Voorzitter van Klimop Marcel Gubbelmans overhandigde een cheque van 800,00 euro aan een afvaardiging van Muzkito. De leden van “Muzkito” zijn beginnende muzikanten die een blaasinstrument of slagwerk leren spelen. Deze jongeren dromen ervan om later in de grote harmonie te kunnen meespelen en die droom probeert de K.H.de Stroobanders dan ook zo snel mogelijk in vervulling te laten gaan onder leiding van Stefanie Vanspauwen. Geïnteresseerd? stroobanders@gmail.com.  De laatste voorstelling werd vereerd met een bezoek van Dieter uit de soap Thuis.