Vrijdag had in de Provinciale School Diepenbeek de inhuldiging plaats van het gedenkteken ter ere van eredirecteur de heer Jacques Nonneman tevens stichter van de school.
Op de academische zitting waren o.a mevr. Anny Nonnemans-Clemens de echtgenote van wijlen Jacques Nonneman, gedeputeerde de heer Jean-Paul Peuskens, burgemeester de heer Patrick Hermans en schepenen, directeur eerste graad de heer Johan Van Ransbeek, directeur bovenbouw en campus, de heer Yves Boermans en tal van oud leraren en leerlingen aanwezig. Aan mevr. Anny Nonnemans werd een mooie ruiker aangeboden met de woorden “ Achter elke sterke man staat een sterke vrouw.” Dit gedenkteken werd gerealiseerd door de samenwerking van school en gemeente.
Op 14 januari 1969 besloot de Provincieraad van Limburg een Provinciale School op te richten in Diepenbeek en op 28 april 1969 werd dit bij Koninklijk Besluit goedgekeurd.
Samen met de eerste leraren bereidde stichtend directeur, de heer Jacques Nonneman, het eerste schooljaar voor aan de Provinciale School Diepenbeek in de voormalige gebouwen van de Gemeenteschool aan “De fontein” in de Stationsstraat waar op 1 september 1969 83 jongens hun eerste schooldag begonnen.
Ook was eredirecteur de heer Jacques Nonneman erevoorzitter en lid van de raad van bestuur school St. Gerardus Diepenbeek, voorzitter van toneelkring “Klimop”, ereondervoorzitter Belgische Rode Kruis Limburg en verantwoordelijke pastoraal Samana Diepenbeek.