Voorbije weekend had in de kerk van Sint -Servaas in aanwezigheid van een zeer talrijk publiek met o.a. familie, parochianen, genodigden, oud parochianen van E.H. Ludo Vaes, een delegatie mijnwerkers de aanstelling plaats van E.H. Ludo Vaes tot pastoor – moderator van de pastorale eenheid Diepenbeek door E.H. Vicaris – generaal Kan. Karel D´Huys en E.H. Deken Ali Cornelissis. Tevens was er tijdens deze eucharistieviering de bekendmaking en voorstelling van de pastorale eenheid Diepenbeek H.Paulus en bevestiging van het pastorale team. De nieuwe pastorale eenheid omvat de drie parochies: Diepenbeek Sint-Servaas, Lutselus Regina Pacis en Rooierheide H.Hart. Het team is samengesteld met de volgende leden: Willy Croes, Regina Minten, Hugo Slechten, Ria Vanderstraeten, Jos Holsteens als permanent –diaken en Ludo Vaes als pastoor –moderator. Tijdens de viering kreeg pastoor Ludo door de voorzitters van de drie kerkfabrieken de kerksleutels overhandigd. “Pastoor Ludo, U ontvangt nu de kerksleutels, dat deze een teken mogen zijn van uw zorg en toewijding voor de kerkgemeenschappen die U zijn toevertrouwd” E.H. Deken Ali Cornelissis. Deze viering werd opgeluisterd door de drie parochiale zangkoren met orgelist Marcel Luts. Als afsluiter waren er nog bloemen en een applaus voor Maurice Gyselaars voor het ontwerp van het nieuw vaandel. Na de viering waren alle aanwezigen uitgenodigd op een gezellige receptie in het GC De Plak.