Zondag organiseerde diabeetvereniging Diadiep haar jaarlijks feest voor leden, vrienden en sympathisanten. Diadiep, de Diepenbeekse diabeetvereniging, is een onafhankelijke neutrale niet nationaal gebonden vereniging aangesloten bij de welzijnsraad voor mensen die te maken hebben met suikerziekte. “Naar schatting zouden er in Diepenbeek een 1100 mensen te maken hebben met suikerziekte. Samen met onze 100 leden tracht het bestuur die mensen te overhalen om zonder schroom voor hun ziekte uit te komen. Daarom organiseren wij o.a kooklessen voor diabetici, tips voor gezondheidszorgen, infoavonden… om mensen uit hun isolement te halen. 2015 Is een bijzonder jaar, dan is het 10 jaar geleden dat onze vereniging Diadiep boven de doopvont werd gehouden, en tenslotte zijn wij een vereniging waar de leden geen lidgeld betalen. ” Aldus voorzitter Guido Vervoort. De aanwezigen genoten van de zelfgemaakte schotels.