Zaterdag werd ten huize van de familie Van Dycke in de Eikenlaan de briljante bruiloft gevierd van het echtpaar Alfons Van Dycke (88 j) en Elza Surinx (88 j) samen met hun 4 kinderen, 3 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Het echtpaar huwde op 26 november 1949 nu 65 jaar geleden. Naar aanleiding van deze viering werd het echtpaar in de bloemetjes gezet door het college van burgemeester en schepenen. Alfons verdiende het dagelijks brood in de mijn van Winterslag tot aan zijn pensioen in 1977, Elza was naaister en zorgde voor het huishouden. Meer dan 30 jaar, tot aan hun hoge leeftijd van 84 jaar waren zijn fervente liefhebbers van stijldansen. Ook was het echtpaar fier om hun vier generaties in vrouwelijke lijn voor te stellen: Elza Surinx, Josette Van Dycke, Kari Braspennincx en Olivia Tilkin. Van harte proficiat!