Zaterdag vierde de katholieke kerk het feest van het Heilig Hart van Maria. In de kerk van Rooierheide werd niet alleen deze feestdag gevierd, maar ook de gouden en briljante jubilarissen van de zusters toegewijd aan het Heilig Hart van Maria Maria met moederklooster te Hannuit werden in de bloemetjes gezet. 70 jaar Religieus leven van zuster Gertrude Smeets en zuster Anne Janssen en de 60 jaar kloosterleven van zuster Lena Smeets.
Zuster Gertrude, geboren in Kinrooi, had duizenden kleutertjes van Kessenich en Molenbeersel onder haar vleugels met deskundige kennis en een groot hart.
Na haar pensionering maakte ze zich in onze parochie verdienstelijk bij Ziekenzorg. De zieken en bejaarden keken uit naar haar bezoek. Zuster Anne, geboren in Molenbeersel, bleef in Hannuit. Naast onderwijzeres had ze ook een opvoedende taak voor de ‘pensionaires’ in het internaat. Ook blijft ze nu nog betrokken bij de parochiale werken. Zuster Lena, geboren in Kinrooi, was werkzaam in de tweede opdracht van de congregatie: zorg aan zieken en behoeftigen. Naast haar taak in de kloostergemeenschap, werkte ze als familiehulp. Na het vertrek van de paters Passionisten uit onze parochie, fungeert ze als” koster”. De kerk is haar huis.
Deze feestviering werd opgeluisterd door het Gemengd Koor Royerheide met aan het orgel Fons Gubbelmans en dirigent André Willems. Het koor vertolkte op schitterende wijze het slotlied: “Nu looft en prijst mijn ziel” van L de Vocht. Magnificat! Jubelt allen in de Heer, jubelt om uw heil!
De algemene overste, zuster Juliette Smets, dankte de jubilarissen voor hun rijk gevuld kloosterleven en trouw aan God en de congregatie. De jubilarissen werden letterlijk in de bloemen gezet. Ook waren er woorden van dank vanwege de federatieraad Rooierheide.

1 reactie op “Briljant en diamant bij de zusters op Rooierheide

  • 17 november 2015 at 01:06
    Permalink

    Vroeger gelukkig kleutertje van Zr. Gertrude….mooie herinnergen aan het schoolfeest!

Comments are closed.