Maandagavond waren de buurtbewoners van de Sint-Rochuskapel en alle Diepenbekenaren welkom in de kapel om het feest van Sint –Rochus te vieren. Het minder gunstig weer kon niet beletten dat een 150 aanwezigen voor de viering kwamen opdagen die werd voorgegaan door E.H Willy Habex bijgestaan door diaken Jos Holsteens en kapelbewaarder Eduard Thijssen. Na de viering werden de aanwezigen verrast met een smakelijk ijsje wat in dank werd aanvaard. De mooi gerestaureerde kapel werd in 2006 ingehuldigd en is eigendom van het OCMW. Sint –Rochus is de patroonheilige tegen o.a de pest, besmettelijke ziekten, ongelukken, ook van de gevangenen, artsen en boeren.