Op Witte donderdag krijgen de kerkklokken vleugeltjes en vertrekken ze naar Rome om de paaseieren te gaan oppikken. Pas op Pasen keren ze terug en gooien ze hun voorraad eieren tijdens de reis over het Vlaamse land. Zo heeft een grote paasklok al meer dan 25 jaar een afspraak aan de kerk van het H.Hart op Rooierheide.  Op Paasdag na de misviering staan drie klokkenluiders Jef, Jan en Jo  paraat om de paasklok die zwaar beladen met chocolade eitjes recht uit Rome komt overgevlogen te begroeten.  Bij het buiten komen van de kerkgangers worden de vele eitjes gedropt, vooral de kinderen zijn haar hier dankbaar voor, maar ook voor de grote mensen is er een eitje bij.

1 reactie op “Paasklok dropt haar eitjes op Rooierheide

  • 29 maart 2016 at 22:23
    Permalink

    Er zijn toch nog zekerheden in het leven!

Comments are closed.