De kapelanijen, de vroegere woonst van de kapelaans, zijn echte karakterhuizen die samen met de Gildezaal en de inmiddels verdwenen pastorij het straatbeeld van de Varkensmarkt bepaalden en voortaan het ” Servaashuis” zal heten.
De tweelingwoonst werd samengevoegd tot één gebouw. De buitenkant is intact gebleven, het interieur biedt plaats aan de administratie, archief en activiteiten van alle religieuze groepen van de parochiefederatie Diepenbeek.
Op zaterdag 20 juni na de H.Mis van 18u wordt het Servaashuis plechtig ingezegend en geopend voor het grote publiek. De leden van de Kerkfabriek geven tekst en uitleg. Iedereen wordt verwelkomd met een drankje en een hapje. Je kan er ook kijken naar religieuze werken van kunstenaar Rik Verhelst. Zondag 21 juni is er doorlopend open deur.