Iedere maand kunnen een 140 gezinnen in Diepenbeek en Schoonbeek die het moeilijk hebben om “de eindjes aan elkaar te knopen” rekenen op de steun van de Sint-Vincentiusvereniging. Zij kunnen op de tweede donderdag van elke maand langskomen voor een voedselpakket. “Voor het bewaren van bederfbare levensmiddelen afkomstig van de voedselbank of schenkers is het gebruik van diepvriezers een noodzakelijk iets. Daar de in gebruik zijnde toestellen niet meer beantwoordde aan de huidige energienormen werd er bij Cera een aanvraag tot subsidiering onder de noemer van “Maatschappelijke projecten” ingediend. Met het toegekend budget van 1500 euro werden 4 nieuwe diepvriezers aangekocht waarvoor wij zeer dankbaar zijn”. Tot zover voorzitter Lisette Vandael.
Ook voor kleding, lakens, dekens,…. kan men op die donderdag terecht in het magazijn.
Kledinginzameling
De vereniging ontvangt graag kleding, schoenen, lakens, dekens…. die nog in goede staat zijn en die je wil wegdoen. Je kan dit afzetten in de inkomhal van het magazijn, de buitendeur is altijd open, of brengen op maandagnamiddag wanneer het magazijn open is (13.30-16 u).
Adres : Vijverstraat 4 Diepenbeek GSM: 0477 27 80 13