Donderdag had het eerste buurtrestaurant van het jaar in het OC Rooierheide plaats. Martha Blokken wenste samen met alle vrijwilligers de aanwezigen van harte een voorspoedig 2016. Ook werd er een stilte moment gehouden voor de overledenen van 2015. Zoals het voorbije jaar gaat het buurtrestaurant door op de eerste donderdag van de maand, behalve in de maanden mei en september dan is het de tweede donderdag van de maand. Het buurtrestaurant bestaande uit hoofdschotel, dessert, koffie en frisdrank aan de prijs van 6 euro is voor iedereen toegankelijk mits op voorhand betaald. Kaarten zijn te bekomen bij bakkerij Het Pleintje, Patersplein. Inschrijven kan op 011/491900