Als alles naar wens verloopt kan in het najaar gestart worden met de bouwwerken van de nieuwe sportinfrastructuur op het Demerstrand. In september van 2017 kan de nieuwe sportzaal dan openen. Sinds vandaag werd de bekendmaking voor de aanvraag van een bouwvergunning openbaar bekend gemaakt. Bezwaren of opmerkingen kunnen voor het einde van het openbaar onderzoek dat 30 dagen duurt schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
De ontwerper, het Ing.& Architectuurbureel Essa, legt de laatste hand aan een definitief ontwerp en de bedoeling is na de zomervakantie de aannemer aan te stellen. Het project behelst een multifunctionele sportzaal voor allerhande sporten (met daarbij ook vaste turntoestellen), een zaal voor verdedigings- en gevechtssporten met daarin plaats voor een krachthonk, een ruime zaal voor danssporten en uiteraard nieuwe sanitaire voorzieningen en voldoende nieuwe kleedkamers, var iërend in grootte en vorm.